MATERIALS DESTACATS

Simetria amb policubs

Activitat per a propostes de matemàtiques. Treballa la simetria fent servir cubets.

Dòmino de fraccions

S’ha de relacionar la fracció amb la seva representació gràfica. Inclou dos dòminos.

Preu: 5 €

Quadern de notes

Compatible amb Google Drive i adaptat al nou currículum (DECRET 175/2022)

BUSCA PER CATEGORIES

Material per a l’aula

Activitats per a propostes

Làmines per a pintar

Fitxes per a imprimir

Gestió docent i avaluació

ÀREES / MATÈRIES

Llengües

Mates

Anglès

Música

Valors

TOTS ELS MATERIALS